Geluk zit in kinderen!

Al jaren ben ik werkzaam in het onderwijs en de kinderopvang. Waarom trekken deze sectoren mij toch zo aan? Een vraag die ik mezelf vaak heb gesteld. Uiteindelijk kwam ik erachter dat het zit in de ontwikkeling en het stimuleren hiervan bij kinderen, maar ook bij de medewerkers en de organisaties. Ik geloof in het ontwikkelen van geluk. Met name jonge kinderen hebben nog een hele ontwikkeling voor zich en hoe gelukkiger ze zijn, hoe beter ze kunnen ontwikkelen. Ze voelen zich veilig, hebben zelfvertrouwen en stellen zich open op. Ze durven te ontdekken, te ondernemen en zijn nieuwsgierig.

Naar mijn idee biedt een IKC de omgeving waarin kinderen bovenstaande vinden en daardoor optimaal kunnen ontwikkelingen en nog gelukkiger kunnen worden.

Het Kohnstamm Instituut heeft een kleinschalig onderzoek uitgevoerd onder medewerkers van drie IKC’s en ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag op deze IKC’s. Uit het onderzoek bleek dat verschillende kenmerken die specifiek zijn voor een IKC ermee te maken hebben dat ouders positief zijn en kinderen zich goed hebben kunnen ontwikkelen. Het gaat om de kenmerken:

  • aanwezigheid van eigen hulpverleners;
  • zoeken naar manieren die aansluiten bij het kind, ook als dat buiten de gewone routine/verwachtingen valt;
  • eerst inzoomen op wat sociaal-emotioneel nodig is;
  • ook op cognitief gebied maatwerk bieden;
  • leeftijds-heterogene groepen;
  • meer en gevarieerd leren.
  • betrokkenheid van een heel team, gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor nog meer mooie resultaten en inspirerende inzichten, lees het hele rapport hier.